Izvajanje nalog svetovalke za kemikalije, poznavanje kemijske zakonodaje, postopkov registracije biocidnih proizvodov, gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter zahtev Uredbe REACH so samo glavna področja na katerih nudimo kvalitetno svetovanje.


Nudimo možnost pooblaščene osebe na področju Republike Slovenije za tuja podjetja. Opravimo prijavo dejavnosti na Urad za kemikalije in skrbimo za tekoč prenos informacij od Urada za kemikalije do vas.


Pomagamo vam razvrstiti vaše kemikalije v skladiščne razrede in vam ponujamo praktične rešitve za opremo vašega skladišča.


Želite prodajati kemikalije tudi v Srbiji in na Hrvaškem? Hitro vam izdelamo ustrezno dokumentacijo in pridobimo vsa zahtevana dovoljenja za vaše kemikalije.  


Kemileg, Strokovno svetovanje,  Barbara KOLAR BERGLEZ s.p.
Kolodvorska 24
2327 Rače


Telefon: 02 608 54 90
Mobilni: 031 311 994
e-naslov: External link opens in new tab or windowkemileg@siol.net


NAJ NAŠTEJEM SAMO NEKAJ REFERENC:

V letu 2017 sem postala članica GZS in tako okrepila članstvo v ekspertni skupini za REACH in biocide na GZS.

Članica skupine svetovalcev za področje kemijske zakonodaje na GZS z opravljenim strokovnim izobraževanjem CEFIC/CEEC Federations ChemLeg projekta v letih 1999 –  2004.

Strokovnjakinja za podajanje in preverjanje znanja odgovornih oseb za promet kemikalij v letih 2000 - 2002.

Opravljen tritedenski STOX tečaj (Basic Human, Environmental and Regulatory Toxicology) od oktobra 2005 do januarja 2006.

Usposabljanja iz področja ocene izpostavljenosti človeka kemikalijam, zakonodaje REACH, ocenjevanja kemikalij, odgovornega ravnanja s prehodnimi sestavinami za prepovedane droge, uporabe spletnega orodja IUCLID 5, razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij – CLP/GHS, varnega dela z nevarnimi kemikalijami v proizvodnji, kemijskih nesreč na delovnem mestu, …...

V Ljubljani sem se od 11.-13. maja 2015 udeležila External link opens in new tab or window6. biocidnega simpozija. Ena izmed redkih "samostojnih" svetovalk za kemikalije sem se udeležila vseh predavanj in tudi zelo poučnih delavnic iz področja vnosa podatkov v IUCLID in RPB4, ter označevanja biocidnih proizvodov.
Kot predavateljica sem sodelovala na posvetu Končno delam varno z nevarno kemikalijo s predavanjem Kako v praksi sledimo zakonodajnim okvirjem Uredbe CLP in REACH?, ki ga je organizirala Založba forum Media d.o.o. v decembru 2017.
Redno sodelujem z drugimi svetovalci in se udeležujem Strokovnih srečanj svetovalcev za kemikalije in drugih delavnic, ki jih organizira Urad za kemikalije.

Redno se udeležujem  webinarjev, ki jih organizirata ECHA in Chemical Watch.