9. 3. 2021

USKLAJENE INFORMACIJE V ZVEZI Z ZAGOTAVLJANJEM NUJNE MEDICINSKE POMOČI


Uvozniki, proizvajalci in nadaljnji uporabniki morajo za vse zmesi (razvrščene v določene razrede nevarnosti), namenjene splošni ali poklicni rabi, ki nimajo sporočilne številke izdane pred 31.12.2020 predložiti informacije v ECHA Submission Portal še pred dajanjem v promet. Etiketa mora biti opremljena z UFI številko.

ECHA - ZANIMIVE POVEZAVE  • Razvrstitve snovi sedaj lahko preverite le na povezavi na spletnih straneh ECHE.External link opens in new tab or window več>>
  • Preverite ali so vaše snovi registrirane. External link opens in new tab or windowveč>>
  • Iščete prevod kakšnega izraza. Uporabite External link opens in new tab or windowslovarček.
  • Redno preverjajte ali niso vaše snovi na listi za avtorizacijo.External link opens in new tab or windowveč>>